Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely ObchZák
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle ObchZák
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí

Naše posudky vyhovují požadavkům stanovených metodikou ČNB.

copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.