Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely Zákona o obchodních korporacích
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle Zákona o obchodních korporacích
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona

Zpracováváme znalecké posudky stanovení hodnoty těžce ocenitelného majetku za účelem ocenění majetkové podstaty úpadce a ocenění majetku pro účely chválení reorganizačního plánu.

  • Ocenění majetkové podstaty při řešení úpadku reorganizací podle §153 odst.1 insolvenčního zákona
  • Ocenění obtížně ocenitelného majetku podle §219 odst.3 insolvenčního zákona
  • Ocenění při prodeji majetku, který je předmětem zajištění podle §219 odst. 4 insolvenčního zákona
  • Ocenění podniku , jeho části nebo veškerého souboru majetku při prodeji, který je předmětem prodeje realizovaném podle §219 odst. 4 a §290 nebo §292 insolvenčního zákona

copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.