Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Oceňování věcí movitých >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely Zákona o obchodních korporacích
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle Zákona o obchodních korporacích
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona

Oceňování věcí movitých

Vypracováváme znalecké posudky pro ocenění jednotlivých věcí movitých a jejich souborů, zaměřujeme se zejména na oceňování technologických celků a rozsáhlejších souborů věcí. Naše přístupy oceňování vycházejí z metodik oceňování ústavu soudního inženýrství v Brně. Výsledkem našeho ocenění jsou cena reprodukční, cena časová a cena obvyklá.

Předmětem našich ocenění jsou zejména:

  • Stroje a zřízení
  • Technologické celky
  • Drobný dlouhodobý majetek
  • Drobný krátkodobý majetek
  • Vozidla
Znalecké posudky na ocenění věcí movitých vypracováváme nejčastěji v těchto případech:
  • Ocenění nemovitostí pro bankovní účely za účelem zjištění zástavní hodnoty
  • Nepeněžité vklady realizované podle §143 a §251 zákona č. 90/2012 Sb, zákona o obchodních korporacích
  • Ocenění věcí movitých pro účely zaúčtování podnikových transakcí prováděných podle Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
  • Úplatné převody majetku poléhající ustanovení 255 zákona č. 90/2012 Sb, zákona o obchodních korporacích
copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.