Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely Zákona o obchodních korporacích
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle Zákona o obchodních korporacích
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu

V případech stanovených obchodním zákoníkem zpracováváme posudky na ocenění podniku pro účely jeho prodeje, nepeněžitého vkladu nebo nájmu. Naše posudky obsahují potřebné údaje pro účely zaúčtování a pro daňové účely.

copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.