Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Ocenění nemovitého majetku >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely ObchZák
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle ObchZák
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona

Ocenění nemovitého majetku

V oblasti oceňování nemovitostí se zabýváme zejména oceňováním residenčních nemovitostí, kancelářských budov, obchodních center, retail parků, skladových areálů, průmyslových objektů, nemovitostí pro energetiku a služby apod. Oceňujeme jak projekty dokončené, tak před dokončením nebo ve výstavbě, ale i projekty ve fázi příprav.

Dle účelu a zadání stanovujeme tržní hodnotu (obvyklou) a cenu administrativní (dle předpisů ministerstva financí). Ocenění nemovitostí je zpravidla samostatnou součástí znaleckých posudků na ocenění podniku.

Znalecké posudky na ocenění nemovitostí vypracováváme nejčastěji v těchto případech:

  • Ocenění nemovitostí pro bankovní účely za účelem zjištění zástavní hodnoty
  • Nepeněžité vklady realizované podle §59  a §59a odst.2 Obchodního zákoníku
  • Ocenění nemovitostí pro účely zaúčtování podnikových transakcí prováděných podle Obchodního zákoníku a Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
  • Ocenění nemovitostí za účelem pravidelného přeceňování dlouhodobého majetku dle standardu IAS 36
  • Rozhodování o prodeji a koupi nemovitosti
  • Úplatné převody majetku mezi spřízněnými osobami poléhající ustanovení 196a Obchodního zákoníku
  • Ocenění nemovitostí v rámci likvidace podniku
  • Ocenění nemovitostí pro účely insolvenčního zákona
  • Posudky podávané v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákona O dani darovací, dědické a dani z převodu nemovitostí
copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.