Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Finanční oceňování podniků a jejich částí >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely Zákona o obchodních korporaích
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle Zákona o obchodních korporacích
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona

Finanční oceňování podniků a jejich částí

Při poskytování služeb se setkáváme s řadou důvodů, pro které potřebuje náš klient odborně posoudit hodnotu společnosti. Posudky vyhotovujeme zejména pro účely právních úkonů našich klientů a také poskytujeme informaci o našem názoru na hodnotu podniku za účelem rozhodování našich klientů.

Struktura a obsah našich posudků respektují požadavky na způsoby zaúčtování na straně nabyvatele.

Ocenění podniků, resp. ocenění čistého obchodního jmění, provádíme zejména v níže uvedených případech

  • Ocenění podniku nebo jeho části pro účely jeho vkladu do základního kapitálu
  • Stanovení ceny podniku nebo výše nájmu nebo jeho části při převodu nebo nájmu
  • Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy
  • Ocenění podniku úpadce při reorganizaci v rámci insolvenčního řízení
  • Rozhodování o koupi či prodeji podniku
copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.